V Sayılı Liste Kapsamı Dışında Kalan Eşyalar Hakkında

V Sayılı Liste Kapsamı Dışında Kalan Eşyalar Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 05/07/2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/1283 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiş ve söz konusu Karar öncesi V sayılı liste kapsamında olan bazı eşya liste dışında kalmıştır. Anılan Karar 05/07/2019 tarihinde yayımlanmış olmakla birlikte yürürlük tarihi geriye yürür bir şekilde 01/07/2019 olarak belirlenmiştir. Kararın yayımı tarihinden önce ancak yürürlük tarihinden sonra tescil edilmiş beyannameler kapsamı eşya için uygulanacak vergi oranı ve cezai durumla ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 06/05/2020 tarihli ve 54217257 sayılı yazımız ile görüşleri sorulmuştur.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirme neticesinde, 05/07/2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1283 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile birlikte V sayılı liste dışında bırakılan eşyaya ilişkin mezkur Kararın yayımından (05/07/2019) önce ancak yürürlük tarihinden (01/07/2019) sonra tescil edilerek işlemleri tamamlanmış beyannameler için ek tahakkuk yapılması fakat söz konusu ek tahakkuka ilişkin Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi çerçevesinde işlem yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print