Search
Close this search box.

V Sayılı Liste Kapsamı Dışında Kalan Eşyalar Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 05/07/2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/1283 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiş ve söz konusu Karar öncesi V sayılı liste kapsamında olan bazı eşya liste dışında kalmıştır. Anılan Karar 05/07/2019 tarihinde yayımlanmış olmakla birlikte yürürlük tarihi geriye yürür bir şekilde 01/07/2019 olarak belirlenmiştir. Kararın yayımı tarihinden önce ancak yürürlük tarihinden sonra tescil edilmiş beyannameler kapsamı eşya için uygulanacak vergi oranı ve cezai durumla ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 06/05/2020 tarihli ve 54217257 sayılı yazımız ile görüşleri sorulmuştur.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirme neticesinde, 05/07/2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1283 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile birlikte V sayılı liste dışında bırakılan eşyaya ilişkin mezkur Kararın yayımından (05/07/2019) önce ancak yürürlük tarihinden (01/07/2019) sonra tescil edilerek işlemleri tamamlanmış beyannameler için ek tahakkuk yapılması fakat söz konusu ek tahakkuka ilişkin Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi çerçevesinde işlem yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top