T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü

Sayı : E-52282116-325.1 1.02.01-7717858                                                    11.11.2022
Konu : Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin
Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama Talimatı

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Atatürk Cad. No : 384 K:6 D:11 Berrin Reşat Aksoy Plaza / Alsancak – İzmir KONAK / İZMİR

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ekte gönderilen 11.11.2022 tarih ve 7704979 sayılı yazısında; veteriner sağlık sertifikası modeli belirlenmeyen yem ürünleri ithalatında; veteriner sağlık sertifikası düzenlenmesinde sorun yaşayan ithalatçı firmaların, sorun yaşadıkları ülkeleri Genel Müdürlüğe bildirmeleri halinde ilgili ülkelerle irtibata geçileceği iletilmiştir.

Konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğinin rica ederim.

Serpil DOĞAN
Bakan a.
Müdür Yardımcısı V.

Ek: 11/11/2022 tarihli E-10724253-010.07.01-7704979 sayılı yazı. (1 Sayfa)Talimat (32 Sayfa)

Dağıtım:
İzmir Ticaret Odası Başkanlığına
(Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu)
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Atatürk Cad. No : 384 K:6 D:11 Berrin Reşat Aksoy Plaza
Alsancak – İzmir KONAK/İZMİR


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10724253-010.07.01-7704979                                                         11.11.2022
Konu : Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin
Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama Talimatı

İZMİR VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 07.11.2022 tarihli ve E-52282116-010.07.01-7649585 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca veteriner sağlık sertifikası modeli belirlenmeyen yem ürünleri ithalatı hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Modeli belirlenmeyen veteriner sağlık sertifikasının düzenlenmesinde sorun yaşayan ithalatçı firmaların, sorun yaşadıkları ülkeleri Genel Müdürlüğümüze bildirdikleri takdirde ilgili ülkeler ile irtibata geçilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Sedat ILDIZ
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Gıda ve Kontrol Müdürlüğü İçin Tıklayınız.