Search
Close this search box.

Yabancı Plakalı Araçlar 22.03.2022-72945311

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18286106-349-
Konu : Yabancı Plakalı Araçlar

22.03.2022 / 72945311
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüzce, geçici ithalat rejimi kapsamında yurda getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının rejim hükümlerine aykırı olarak kullanılmasını önlemeye yönelik çalışmalar doğrultusunda süresi içerisinde yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilen 167 araçtan, adres bilgileri tespit edilebilen 102 araç ile ilgili Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri talimatlandırılmıştır. İlgili Müdürlüklerden alınan cevabi yazıların incelenmesi neticesinde; 102 araçtan 18 aracın ambara alındığı ya da tasfiye edildiği halde Taşıt-1 ayıtlarının düşümünün yapılmadığı, usulsüz kullanıldığı tespit edilen 36 araç ile ilgili adli/idari işlem tesis edildiği ve 48 araç ile ilgili herhangi bir tespit yapılamadığı anlaşılmıştır.

Ambara alındığı veya tasfiye edildiği tespit edilen 18 araçtan 12 adedinin Taşıt-1 kayıtlarının düşümünün yapılmadığı anlaşıldığından, söz konusu araçların Taşıt-1 kayıt düşümünün yapılmasının sağlanması ile halen yurtdışına çıkış yapmadığı anlaşılan ve ekli listede bilgileri yer alan 113 araçtan ambara alınan ya da tasfiye edilenlerin olması halinde Taşıt-1 kayıt düşümünün yapılması, Yapılan çalışma kapsamında, gümrük idareleri ve tasfiye işletme müdürlüklerinde daha önce işlem yapıldığı halde Taşıt-1 kayıt düşümü yapılmayan araçların olduğu anlaşıldığından, gereksiz iş yüküne sebebiyet verilmemesi için idareler tarafından ambara giriş ve tasfiye işlemleri yapıldığı halde kayıt düşümü yapılmayan araçların düşümlerinin yapılması ile idarelerin araç kayıt düşümleriyle ilgili olarak daha özenli ve dikkatli davranmaları konusunda talimatlandırılması ve yapılan işlemler sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Murat YAMAN
Genel Müdür

Ek : Liste (1 sayfa)

Gereği:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Bilgi:
Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner
Sermaye Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top