T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-106.05-00073039593
Konu :TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam Dışı Yazısı

GENELGE
(2022/5)

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) 10. maddesinin 5. fıkrasında yer alan kapsam dışı yazısı Tek Pencere Sistemi’ne alınmış olup konuya ilişkin hazırlanan 17.03.2022 tarihli ve 2022/5 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Buket ASAF
Bakan a.
Daire Başkanı V.


Ek: Bir Adet Genelge

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.