Search
Close this search box.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Soru Formu

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52856264-106.03-
Konu : Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
YYS Soru Formu V3.3.1

04.03.2022/72610756
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası “Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir.” hükmünü amirdir.

Mevcut formda zaman zaman yaşanmakta olan çift imza sorunun giderilmesine yönelik olarak güncellenen YYS Elektronik Soru Formu V3.3.1 Bakanlığımız internet sitesi “https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler” adresinde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, zaman kaybı yaşanmamasını teminen söz konusu güncel başvuru formunun kullanılması hususunda,

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
YASED-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
Müstakil San.ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top