Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeli 563 Maddesi Değişikliği Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-33278752-010.03-00096766813
Konu : Yönetmelik Değişikliği Hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 29.04.2024 tarihli ve E-33278752-010.03-00096261520 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızın 2. maddesinde; Gümrük Yönetmeliğinin 563/8 maddesi kapsamında, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik üçüncü kişilerden hizmet alınması durumunda hizmet alınan kişiyle yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmede hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının açıkça belirtilmesi ve yapılan sözleşmelerin bir örneğinin Derneğiniz aracılığıyla 20 Mayıs 2024 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüze iletilmesi gerektiği hususu bildirilmişti.

Yazımız konusu sözleşme örneklerinin ilgili firma ve gümrük müşavirleri tarafından, bağlantımız Gümrük Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüğümüze de ibraz edilmesi imkan dahilindedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yaşar Yaman OCAK
Bölge Müdürü

Dağıtım:
Gereği:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bilgi:
Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine
Şube Müdürlüklerine

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top