Search
Close this search box.

Ordino Yük Teslim Teslimat Formu – 24.07.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Denizcilik Genel Müdürlüğü

Sayı: 75332695-155.99-E.41015
Konu: Yük Teslim Teslimat Formu

24.07.2020/41015
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar belirlenerek Yük Teslim Talimat Formu uygulaması yürürlüğe konmuştur.

Davacı Özimeks Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. tarafından, ilgi yazımızın iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 10. Daire tarafından verilen E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı davanın reddi kararı davacının temyiz talebi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016/2991E-2018/5551K sayılı kararıyla bozulmuş, bozma kararına karşı Bakanlığımız tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2019/2250E-K:2020/812 sayılı kararıyla karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu itibarla, bahse konu deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar ile Yük Teslim Talimat Formu uygulaması söz konusu Mahkeme kararına istinaden yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dağıtım:
Gereği: 
Liman Başkanlıklarına
İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Türkiye Liman İşletmecileri Derneğine
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine

Bilgi:
Ticaret Bakanlığına
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Denizcilik Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top