T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-010.06.01
Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında
Dikkate Alınacak Hususlar

22.07.2020/56009293
DAĞITIM YERLERİNE

GENELGE
(2020/19)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

EK: Tablo


EK: 

Eşya tanımı Tarife pozisyonu Gerekçe
Muhtelif aroma verici maddeler (örneğin; karamel, fındık, vanilya vb.) ihtiva eden, kahve çekirdeklerinden kavrulmuş, öğütülmüş kahve. (Aroma vericiler dâhil herhangi ek bir madde içermeyenler 09.01 pozisyonunda yer alır.) 2101.12.98 GYK 1 ve 6

Plastikten mamul alın bandı ve plastikten mamul şeffaf  iperden (kenarında metal şerit olsun olmasın) oluşan koruyucu yüz siperliği.

*Görseller temsilidir.

3926.90.97.90.18 GYK 1 ve 6
İnsan embriyosunun sıvı nitrojende vitrifikasyonu ve gerektiğinde çözdürülmesi işleminde kullanılan, ucu kullanım amacına özel olarak tasarlanmış, dik durmasını sağlamak amacıyla bir ucuna metal takılı, tek kullanımlık embriyo muhafaza aparatı. 3926.90.97.90.18 GYK 1 ve 6
Kehribardan mamul kolye, bilezik, yüzük gibi kişisel küçük süs eşyası. 7117.90 GYK 1 (71.fasıl 4(c) nolu fasıl notu, 96.fasıl 2(b) nolu fasıl notu) ve 6
Kehribardan mamul tesbih. 96.02

GYK 1 (71.fasıl 4(c) ve 11 nolu fasıl notu, 96.fasıl 2(b) nolu fasıl notu)

 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.