T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-16934678-180.99
Konu : Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri Hk
Genelgeler: Menşe araştırma 2014/1, Kıymet araştırması 2012/29

17.11.2022 / 80129851
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 08.11.2022 tarihli, 79746627 sayılı yazısı. İlgi’de kayıtlı yazıda, e-posta ile gönderilen sonradan kontrol taleplerine cevaben alınan yazıların Bakanlığımız intranet portalı “Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri” sekmesinde bulunan yetkili ülke makamlarının e-posta hesapları dışında farklı e-posta hesaplarından gelmesi durumunda, sonradan kontrol sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi ve uygulamada birlik sağlanmasını teminen, hangi koşullarda dikkate alınacağının talimatlandırılması talep edilmektedir.

Sonradan kontrol talebine cevap bilgisini gönderen e-posta hesaplarının bahsi geçen sekmede yer almaması durumunda, gelen cevap yazısında ilgi olarak talep yazınızın tarih/sayısını içermesi, e-posta adresinin devlet kurumu adresi olduğunu gösterir uzantıya (gov., gouv., gob. gibi) sahip olması ve Bakanlığımız intranet portalı “Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri” sekmesinde kayıtlı adreslerle aynı alan adına (örn. @mf.gov.pl) sahip olması durumunda bu e-postalardan alınan cevapların işleme koyulmasının uygun olabileceği,

Öte yandan, yukarıda yer alan hususlara rağmen şüphelenilmesi durumunda sonradan kontrol talebi gönderilen resmi e-posta adresine cevabın ilgili idareden gelip gelmediğinin sorulması; sonradan kontrol süresi de göz önünde bulundurularak belli bir süre dahilinde (1 ay gibi) cevap alınamaması durumunda ise Genel Müdürlüğümüze iletilerek konunun Genel Müdürlüğümüz kanalıyla araştırılmasının da söz konusu olabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.