Search
Close this search box.

2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-88364507-451.01-000
Konu : 2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik
Yapılması Hk

11.04.2022/73711294
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 53 üncü maddesinde bedelsiz ithalat ve bedelsiz ihracat ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Bahse konu Genelgenin 53 üncü maddesi, Genel Müdürlük Makamının 08.04.2022 tarihli ve 7363076 sayılı Onayı ile ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Erbülent KURŞUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EK :
1- 2008/1 DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge
2- Karşılaştırma Tablosu

Dağıtım:
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne


1-

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/l)’de DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA GENELGE

MADDE 1- 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

” 53-DİRçerçevesindebedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ilişkin talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmez.

Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen DİİB kapsamında bir şekilde bedelsiz olarak ithalat gerçekleştirilmiş olması halinde, bu ithalatın da belge kapsamında değerlendirilmesi ve bu durumda, bedelli kısımların bedelli, bedelsiz kısımların da bedelsiz olarak kabul edilerek belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2008/12 sayılı Tebliğ’in 6 ncı maddesinde yer alan, “Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.” hükmü çerçevesinde, bedelsiz ihracata ilişkin GB’lerin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, birinci fıkrada sayılan dahilde işleme izin belgesi çerçevesinde ihraç edilen eşyanın veya söz konusu eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi amacıyla bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda buna karşılık yapılan bedelsiz ihracata ilişkin GB’leri taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılabilir.”

MADDE 2- (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


2-

 

MADDE BAŞLIĞI

DAHİI.DE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1 )’de DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 – DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ilişkin talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmez.

Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen DİİB şekilde kapsamında bir bedelsiz olarak ithalat gerçekleştirilmiş olması halinde, bu ithalatın da belge kapsamında değerlendirilmesi ve bu durumda, bedelli kısımların bedelli, bedelsiz kısımların da bedelsiz olarak kabul edilerek belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2006/5 sayılı Tebliğ‘in 6 ncı maddesinde yer alan, “Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yara Kandırılmaz.” hükmü çerçevesinde, bedelsiz ihracata ilişkin GB’lerin DÎÎB ihracat
taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

53 – DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yeralan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ilişkin                talepler  gümrük  idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmez.

Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen DÎÎB kapsamında bir şekilde bedelsiz olarak ithalat gerçekleştirilmiş olması halinde, bu ithalatın da belge kapsamında değerlendirilmesi ve bu durumda, bedelli kısımların bedelli, bedelsiz kısımların da bedelsiz olarak kabul edilerek belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2008/12 sayılı Tebliğ‘in 6 ncı maddesinde yer alan, “Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.” hükmü çerçevesinde, bedelsiz ihracata ilişkin GB’lerin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmasında mümkün bulunmamaktadır, Ancak, birinci fıkrada sayılan dahilde işleme izin belgesi çerçevesinde ihraç edilen eşyanın veya söz konusu eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi amacıyla bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda buna karşılık yapılan bedelsiz ihracata ilişkin GB’leri taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılabilir.

 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İhracat Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top