T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-179-
Konu : Malezya İmza ve Mühür Örnekleri Hk

11.04.2022 / 73688535
DAĞITIM YERLERİNE

Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğinin 21/03/2022 tarihli yazısı ekinde alınan Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın yazı ekinde, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması gereği Malezya tarafınca tasdik edilecek olan Malezya menşe belgelerini, 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla imzalamaya yetkili olanların imza sirküleri ile mühür örneklerinin iletildiği bildirilmiş olup, söz konusu mühür örnekleri Gümrük Portalındaki sisteme eklenmiştir.

Bu bağlamda, bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

T.C.
KUALA LUMPUR BÜYÜKELÇİLİĞİ
Ticaret Müşavirliği

Sayı  : E-26249002-180.05
Konu : Türkiye-Malezya STA / Menşe Belgeleri
İmza Sirküleri

21.03.2022/73014062
TİCARET BAKANLIĞINA
(Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan alman ve bir örneği ilişikte sunulan yazı ekinde, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması gereği Malezya tarafınca tasdik edilecek olan menşe belgelerini, 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla imzalamaya yetkili olanların imza sirküleri ve mühür örnekleri iletilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

ELİF HALİLOĞLU GÜNGÜNEŞ
Ticaret Müşaviri

Ek: İmza sirküleri ve mühür örnekleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.