T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Ab Gümrük Mevzuatına Uyum, Mali İşbirliği ve Birlik Programları Dairesi

Sayı : E-16934678-180.05
Konu : Elektronik Düzenlenen Menşe
Şahadetnameleri

12.04.2022 / 73729024
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 11.04.2022 tarihli ve E-16934678-180.05-00073689432 sayıhyazımız.

Hong Kong Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıda, Hong Kong Ticaret ve Sanayi Departmanının e- postasına atıfla, Hong Kong hükümetince yetkilendirilen 5 kuruluş olan;

  • Hong Kong General Chamber of Commerce(Hong Kong Genel Ticaret Odası)
  • The Federation of Hong Kong Industries (Hong Kong Endüstrileri Federasyonu)
  • The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong (Hindistan Ticaret Odası, Hong Kong)
  • The Chinese Manufacturers’ Association of Hong Kong (Çinli Üreticiler Birliği, Hong Kong)
  • The Chinese General Chamber of Commerce (Çin Genel Ticaret Odası)

tarafından 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle eşyanın tercihsiz menşeini ispatlamaya yönelik olarak ’non-preferantial certificate of Hong Kong Origin (CHKO)’ ve ‘certificate of origin-processing (COP)’ düzenlenmeye başlanacağı, söz konusu belgelerin kağıt veya elektronik ortamda olmak üzere iki formatta düzenlenebileceği; https://www.tid.gov.hk adresinden bu belgelerin sağ üst köşesindeki kutucukta yer alan internet adresine girilerek veya QR kodu taratılarak belgenin kontrolünün sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede güncellenen “Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi”ne ekte yer verilmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkan

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.