Search
Close this search box.

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-63534806-452.01-
Konu : Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

13.04.2022/73775689
DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneğine ilişikte yer verilen 12.04.2022 tarihli ve 73723837 sayılı yazıda özetle;

2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile makarna, un, bulgur, buğday irmiği ve aşurelik buğday ihracatı öngörülen dahilde işleme izin belgeleri (DİİB) kapsamında önce buğday ithalatı gerçekleştirilmesinin ardından ithal edilen eşyaya tekabül eden oranda mamul ihracatı gerçekleştirilmesi,

Rafine veya ham Aspir, koza veya ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ayçiçeği, aspir veya koza tohumu veya ham yağ ithalatı gerçekleştirilmesinin ardından ithal eşyaya tekabül eden oranda mamul ihracatı gerçekleştirilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı ifade edilmekte,

Diğer taraftan, 01/06/2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2021/4) marifetiyle, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen makarna, bulgur ve buğday irmiği ürünlerinin ihracatında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verildiği belirtilerek anılan ürünlerin dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde ilgili DİİB’ in kontrol edilmesi, önceden ithalat şartının ihlal edildiği gümrük (ihracat) beyannamelerine ilişkin kayıt başvurularının reddedilmesi ve uygun görülmeyen başvurular ve DİİB numaralarına ilişkin ivedilikle Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususlarında anılan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin talimatlandırıldığından söz edilmektedir.

Bu kapsamda, OAİB tarafından yapılacak kontroller neticesinde kayıt alan gümrük beyannamelerinde DİİB numarası değişikliğine müsaade edilmemesinin önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerini ve bahse konu yazı doğrultusunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top