T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

İhracat:2016/1 sayılı “ Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelge ‘ye 25 Ocak 2021 tarihinde aşağıdaki Geçici 4 üncü ve Geçici 5 inci maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (25/01/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve ihracat taahhüdü tamamlanmış ancak belge taahhüt hesabı kapatılmamış bulunan, rafine ve/veya ham ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen ve ithalat listesinde 1512.11.91.00.00 GTİP’li ham ayçiçeği yağı bulunan DİİB’lerin taahhüt hesabının kapatılmasında 31/03/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) döviz kullanım oranı aranmaz.”

İlgili Genelgeyi Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikPlastik Yer Kaplamaları Hakkında Yazı
Sonraki İçerikMenşe Şahadetnamesi-Alıcı Hanesi Hakkında