Search
Close this search box.

Menşe Şahadetnamesi-Alıcı Hanesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.02.02
Konu : Menşe Şahadetnamesi-Alıcı Hanesi

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

İLGİ : 13/08/2020 tarih ve 6861 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Menşe şahadetnamesinin 2 no.lu “Alıcı” kutusunun doldurulması mecburi olup Gümrük Yönetmeliği 7.3 nolu ekinde yer alan “Başvuru Formu”nda söz konusu belgenin “Alıcı” kutusuna “Adı veya Firma Adı ve Açık adresi”nin yazılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazınızda belirtildiği şekilde menşe şahadetnamesinin 2 no.lu kutusunda alıcı firmaya ilişkin bilgi bulunmaksızın yalnızca “to order” veya “to whom it may concern” şeklinde ifadelerin bulunması yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olarak değerlendirilmemektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top