Search
Close this search box.

Plastik Yer Kaplamaları Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.01-00060901053
Konu : Plastik Yer Kaplamaları

25.01.2021/60901053
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 13.07.2018 tarih ve 35823665 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 3918.10.10 Kombine Nomanklatür alt pozisyonunun tanımı daha önceki yıllarda “Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar” şeklindeyken 2021 TGTC`de orijinal metne uygunluk sağlamak üzere “Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar” şeklinde değiştirilmiştir. 3918.10 alt açılımında yer alan PVC yer kaplamalarının mesnetli-mesnetsiz ayrımına ilişkin olarak söz konusu pozisyonun izahname notlarında herhangi bir kriter yer almamakta, mesnetli-mesnetsiz ayırımın yalnızca 39.20 ve 39.21 tarife pozisyonlarında yer alan “kendinden yapışkan olmayan gözeneksiz plastikten çeşitli plaka, levha, film, folyo ve şeritlerin” sınıflandırılmasında bir kriter olarak yer aldığı görülmektedir.

39.20 tarife pozisyonu izahname notlarında; “Bu pozisyon plastikler dışında takviye edilmiş tabaka tabaka tertiplenmiş, desteklenmiş veya diğer maddelerle benzer şekilde birleştirilmiş ürünleri kapsamaz (39.21 pozisyonu). Bu sebeple, “benzeri şekilde birleştirilmiş” plastiklerin, plastikler dışında plastik maddenin gücünü artıran (örn. tutturulmuş l ağ, örülmüş cam mensucat, mineral fiberler, kıllar ve flamanlarda olduğu gibi.) maddelerle bileşim halinde olmalıdırlar. Bununla birlikte, toz, granül, küre veya yaprak şeklinde dolgu maddeleri ile birleştirilmiş plastikten mamul ürünler bu pozisyonda sınıflandırılır. ” açıklamasının yer aldığı görülmektedir.

Bu çerçevede, 3918.10 tarife alt pozisyonundaki ürünlerin sınıflandırılmasında 39 uncu Fasılda yer almayan (dokunmuş-dokunmamış tekstil, cam, l, ahşap vb. gibi) bir tabakanın varlığı durumunda eşya mesnetli olarak değerlendirilecektir.

Buna göre; sadece bir mesnedin (plastik harici maddeden mamul bir ürünün) üzerine Poli (vinil klorür) emdirilerek, sıvanarak veya kaplanarak oluşturulmuş eşya ile tabaka tabaka tertiplenerek oluşturulmuş (çok katmanlı) olmakla birlikte kullanım yüzünü (en üst katmanı) Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnedin teşkil ettiği eşyanın 3918.10.10 alt pozisyonunda;

Yukarıdaki kriterleri sağlamayan diğer bir ifadeyle mesnet ihtiva etmeyen veya mesnet içermekle birlikte eşyanın kullanım yüzünü (en üst katmanı) Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnedin teşkil etmediği, ürünlerin de 3918.10.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top