T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
 Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-106.05-
Konu : TPS-Taahhütname

24.03.2021/62615005
GENELGE
(2021/11)

İlgi : 05.04.2019 tarihli ve 2019/11 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelge, 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.