2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ

2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ
 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

                                                                                                                        29/03/2021
Sayı : E-95542667-519-00062746878                                       
Konu : 2021/14 Sayılı Tebliğ


İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ


İlgi :        Gümrük Müşavirleri Derneği -İstanbul’un 25.03.2021 tarihli ve E-1314 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir. Malumları olduğu üzere 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ ile ithalatta istenen yazınız konusu taahhütname (KOD 1019) kaldırılmıştır. Bu çerçevede 2021/14 sayılı Tebliğ kapsamı ithalata konu eşya için, taahhütname istenmesi dışındaki diğer mevzuat hükümleri geçerli olup, gümrük işlemleri için ek bir bilgi, belge, başvuru şartı getirilmemiştir.

         Bilgilerini rica ederim.

OKAN ÖZTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print