Search
Close this search box.

2022/21 Tebliği Çerçevesinde TAREKS Başvuru Sorunu

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-94997749-010.05-00075742786
Konu : 2022/21 Tebliği Çerçevesinde TAREKS Başvuru Ekranında Yaşanan Sorunlar Hk

20.06.2022/75742786
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
(Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat: 1-2-3 Tophane/İstanbul)

İlgi : 07.06.2022 tarihli ve 2811 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2022/21) kapsamındaki ihracat işlemlerinde çıkış gümrüğü değişikliği nedeniyle sorunlarla karşılaşıldığı belirtilerek, bu durumun önlenmesini teminen Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’nde düzenleme yapılması önerilmektedir.

Bilindiği üzere, bahse konu Tebliğin 26. Maddesi’nin 1. Fıkrası “İhraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasına ilişkin geçerlik süresi içinde olmak üzere, devir ve ifraz ile gideceği ülke, alıcı firma, taşıma şekli ve çıkış gümrüğüne dair değişiklik işlemleri TAREKS aracılığıyla firma tarafından yapılabilir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, halihazırda ihracatçılarımız çıkış gümrüğü değişikliğine ilişkin işlemlerini elektronik olarak TAREKS üzerinde yapabilmekte olup, bu aşamada konuya ilişkin ilave bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

Hakkı KARABÖRKLÜ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top