Search
Close this search box.

Geçiş Belgesi İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85260824-235.02-
Konu: Geçiş Belgesi İşlemleri

20.06.2022/443355
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ticaret Bakanlığının 16.06.2022 tarihli ve E-96603261-120.01.04.01-00075645061 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçiş belgesi talebinde bulunacak firmalardan “Kalem Listesi ekli ve MRN numarası bulunan Transit Refakat Belgesinin veya Kalem Listesi ekli ve İRB numaraları İhracat Refakat Belgesinin gümrük memuru isim, kaşe ve imza örneği”nin ibrazı istenmektedir.

Öte yandan, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle son zamanlarda taşımacılarımızca ülkemizden transit geçilerek yapılan taşımalarda artış yaşanmaktadır. Transit Refakat Belgelerinde gümrük memurunun isim, kaşe ve imza örneği yer almadığından dolayı geçiş belgesi alamayan firmaların bulunduğu, bu nedenle gittikçe artan sayıda taşıtın sınır kapılarında beklemeye başladığı Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü arasında yapılan istişareler sonucunda, ilgili Bakanlığın 16.06.2022 tarihli ve75645061 sayılı yazılı görüşleri de dikkate alınarak;

Hareket gümrük idaresi ülkemiz dışında bulunan, Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerden düzenlenen Transit Refakat Belgelerinde (T1, T2 veya T3 gibi), taşımaların doğrudan giriş gümrük idaresince geçişinin sağlandığından, bu gümrük belgelerinde gümrük memuru isim, kaşe, imza vb zorunluluğu aranmaksızın geçiş belgesi tahsis edilmesi Yönergenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince uygun görülmüştür.

Bununla birlikte, Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 08.01.2021 tarihinde imzalanan “Veri Paylaşımına İlişkin Protokol” kapsamında geçiş belgesi tahsisi için firmalarca ibraz edilen tüm belgelere otomasyon sistemleri üzerinden anlık sorgulama yapılmasına imkan verilmesine ilişkin düzenlemelerin sonuna gelinmiş olup, bu sistem devreye alıncaya kadar Avrupa Komisyonu’nun MRN Follow Up web sayfasından
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/tra/transit_home.jsp?Lang=en) anlık sorgulanabileceği gibi,  söz konusu otomasyon sistemi devreye alınmasına müteakip geriye dönük sorgulamalarda yapılabilecektir.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına

Bilgi:
Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve
Acenteleri Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top