Search
Close this search box.

Geçiş Belgesi İşlemleri Hakkında Duyuru

Kaydet
Kapat

Hareket Gümrük İdaresi Ülkemiz Dışında Bulunan Ortak Transit Sözleşmesi’ne Taraf Ülkelerden Düzenlenen Transit Refakat Belgeleri’ne İlişkin Bilgilendirme

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından “Geçiş Belgesi İşlemleri” konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda hareket gümrük idaresi ülkemiz dışında bulunan Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden düzenlenen Transit Refakat Belgeleri’nde (T1, T2 veya T3 gibi) taşımaların doğrudan giriş gümrük idaresince geçişi sağlandığından, bu gümrük belgelerinde gümrük memuru isim, kaşe, imza ve benzeri bir zorunluluk aranmaksızın geçiş belgesi tahsis edilmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca geçiş belgesi tahsisi için firmalarca ibraz edilen tüm belgelerin otomasyon sistemleri üzerinden anlık sorgulanmasının sağlanmasına ilişkin Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerin sonuna gelindiği, bu sistem devreye alınıncaya kadar Avrupa Komisyonu’nun MRN Follow Up internet sayfasından (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/tra/transit_home.jsp?Lang=en) anlık sorgulama yapılabileceği, otomasyon sisteminin devreye alınması ile geriye dönük sorgulamaların da yapılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz. 

Ek – Geçiş Belgesi İşlemleri 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top