24.06.2022 Tarihli 31876 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5742

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

23 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tablonun sonundaki (6) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(6) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun sonundaki (1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

NOT; 25.06.2022 Tarihli 31877 Sayılı Resmi Gazete İle Güncellenmiş Hali;

G.T.İ.P.

DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8

1507.10.90.00.00

1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1507.90.10.00.00 (a) 5 5 0 1,7 0 1,2 5 5 5

5

1507.90.90.00.00

31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1511.10.90.00.00 1 31,2 31,2 0 31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2

31,2

1511.90.11.00.19

1 46,8 46,8 0 31,2 21,8 46,8 46,8 28,1 46,8 46,8
1511.90.19.00.21 1 46,8 46,8 0 31,2 21,8 46,8 46,8 28,1 46,8

46,8

1511.90.19.00.29

1 31,2 31,2 0 31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2 31,2
1511.90.91.00.00 (a). 1 12 12 0 1 8,4 3 12 7,2 12

12

1511.90.99.00.11

1

31,2 31,2 0 31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2 31,2
1511.90.99.00.19 1 31,2 31,2 0 31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2

31,2

1512.11.99.00.00

1512.11.91.00.00

1

1

22,5

36

22,5

36

22,5

36

0

36

0

36

22,5

36

0

0

22,5

36

22,5

36

22,5

36

1512.19.10.00.00 1 10 10 10 10 10 10 0 10 10

10

1512.19.90.00.11

1 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36

1512.19.90.00.19

(a) 22,5 22,5 22,5 2 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
1514.11.90.00.00 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5

67,5

1514.19.10.00.00

67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
1514.19.90.00.00 1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

31,2

1514.91.90.00.00

(a) 19,5 19,5 0 1,7 2,2 4,8 19,5 19,5 19,5 19,5
1514.99.10.00.00 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

31,2

1514.99.90.00.00

1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1515.21.10.00.00 (a) 19,5 19,5 0 1,7 2,2 4,8 19,5 19,5 19,5

19,5

1515.21.90.00.11

31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

1515.21.90.00.19

(a),1 10 10 0 0,9 1,1 2,5 10 10 10 10
1515.29.10.00.00 1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

31,2

1515.29.90.00.00

1 31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2
1507.10.90.00.00 (a) 19,5 19,5 0 1,7 2,2 4,8 19,5 19,5 19,5

19,5

1507.90.10.00.00

31,2 31,2 0 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2

(1) 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız