Search
Close this search box.

İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 5743

Kaydet
Kapat

24.06.2022 Tarihli 31876 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5743

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci474 sayılı Kanunun 2 nci3283 sayılı Kanunun 2 nci,4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı tablodan, aşağıdaki satırlar çıkarılmıştır.

7010.90.51.00.00

  0 0 0 0 25 25 25 25
7010.90.53.00.00   0 0 0 0 25 25 25

25

7010.90.55.00.00

  0 0 0 0 25 25 25 25
7010.90.57.00.00   0 0 0 0 25 25 25

25

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top