Search
Close this search box.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağı Kurulması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü

Sayı : E-45864022-390-
Konu : Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağı Kurulması

22.06.2022/75849831
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03.06.2022 tarihli ve E-45864022-724.01.01-00075264920 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 20 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5449 sayılı “Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında, ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak amacıyla yurt dışında lojistik dağıtım ağlarının kurulması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa’ya dış ticaret taşımalarımızda karayolu geçişlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, karayolu geçişlerine alternatif olabilecek güzergâhların oluşturulması ile yeni hat ve kapasite artırımına yönelik lojistik dağıtım ağlarının hızla kurulması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Hatırlanacağı üzere, İlgi’de kayıtlı yazımız ile Rusya, Bulgaristan ve Romanya’da dış ticaret taşımalarımızda alternatif olabilecek güzergâhların oluşturulması amacıyla lojistik dağıtım ağlarının (tercihen Batı Karadeniz’de Burgaz ve/veya Köstence ile Doğu Karadeniz’de Tuapse) kurulması ihtiyacı tarafınıza iletilmişti.

Bilgileri ve anılan hatlar ile ilgili olabilecek başvuruların hızlandırılması; yanı sıra aynı saikle Güney Avrupa limanları merkezli (tercihen İtalya/Trieste) lojistik dağıtım ağlarının kurulması için yapılacak başvuruların gerekli bilgi ve belgeler ile ivedilikle Bakanlığımıza iletilmesi konusunda duyurunun üyeleriniz ile paylaşılması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. Emre Orhan ÖZTELLÎ
Bakan a.
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü

Dağıtım:
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Sekreterliğine
İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine (HİB)
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top