Havalimanları Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Sayı : E-22027416-663.02-
Konu : Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi (Gümrük Muhafaza Hizmetleri Hk.)

20.06.2022/75718982
UTİKAD

Ticaret Bakanlığı’nm 31.12.2021 tarihli, 70593591 sayılı Bakanlık Makamı Onayı kapsamında “Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri” sürecine ilişkin 1.8 no.lu Denetim Faaliyetinin (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) İç Denetçiliğimizce gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu denetimin kapsamı “Bakanlığımızın gümrük muhafaza hizmetleri (havalimanları)” ile sınırlıdır.

Süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların başarılı olabilmesi için ilgili tarafların (kamu ve özel sektör) görüşlerinin alınmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; “Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri” sürecine ilişkin olarak; gümrüklü yer ve sahalardaki fiziki düzenlemeler, alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinizin Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’na 20.07.2022 tarihine kadar bildirilmesini arz ederiz.

   Serdar AY                                  Osman ÇANŞALI
İç Denetçi                                         İç Denetçi

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İç Denetim Birimi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top