T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Sayı : E-22027416-663.02-
Konu : Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Denetimi (Gümrük Muhafaza Hizmetleri Hk.)

20.06.2022/75718982
DAĞITIM YERLERİNE

Ticaret Bakanlığı’nm 31.12.2021 tarihli, 70593591 sayılı Bakanlık Makamı Onayı kapsamında “Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri” sürecine ilişkin 1.8 no.lu Denetim Faaliyetinin (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) İç Denetçiliğimizce gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu denetimin kapsamı “Bakanlığımızın gümrük muhafaza hizmetleri (havalimanları)” ile sınırlıdır.

Süreçlerin iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların başarılı olabilmesi için ilgili tarafların (kamu ve özel sektör) görüşlerinin alınmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; “Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri” sürecine ilişkin olarak; gümrüklü yer ve sahalardaki fiziki düzenlemeler, alt yapı, sistem, program ve iş akışlarının (giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların kontrolü vb.) gümrük muhafaza hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinizin Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’na 20.07.2022 tarihine kadar bildirilmesini arz ederiz.

                                       Serdar AY                            Osman ÇANŞALI
İç Denetçi                                İç Denetçi

Dağıtım:
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Genel Sekreterliğine
İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine (HİB)
Mersin Deniz Ticaret Odasına
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İç Denetim Birimi Başkanlığı İçin Tıklayınız.