25.06.2022 Tarihli 31877 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5745

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan “21. ve 22. FASILLAR” başlıklı tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTÎP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8

2207.20.00.10.13

4 25 0 0 25 25 25 0 25 25 25
2207.20.00.10.14 4 30 0 0 30 30 30 0 30 30

30

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakam yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız