Search
Close this search box.

2022 Yılı Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya

Kaydet
Kapat

2022 Yılı
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya
İthali Başvuru Rehberi

“Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:2022/9)” 31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Ticaret Bakanlığı’nca “2022 Yılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthaline İlişkin” İthalat Başvuruları 31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2022/21)” Göre Yapılacaktır.


2022/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğin “EK-1 ‘de İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi” Kapsamında Yer Alan Kullanılmış Eşyaların GTİP’leri Mevcuttur.

2022/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğin “EK-2’de Başvuru Formları” Aracılığıyla Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden İzin Belgesi Alınması Gereklidir.

Başvurular e-devletten veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılacaktır.

Kullanılmış Eşya ithalatı yapacak olan firmaların ekteki başvuru dilekçesini (firma antetli kağıdına), Taahhütname (Noter onaylı), Firma Tanımlama Formu (firma antetli kağıdına), İmza Sirküleri (asıl veya noter onaylı) düzenlenmesi gerekmektedir.


Sistem Kaydı İçin Gerekli Olan Belgeler

İthalat Başvuru Dilekçesi
İthalat Firma Tanıtım Formu
İthalat Taahhütnamesi (Yetkilendirmeye ilişkin)(Noter Onaylı)
– Sicil Tasdiknamesi
– İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

Başvurular İçin Gerekli Olan Belgeler

Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu Ek-2


 

* 0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)
Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler

1-Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)

2- Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)

3- İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Varsa eşyanın marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini içeren kimlik etiketini gösterecektir)

4-Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi;

a)Kapasite Raporu

b)Teşvik Belgesi

c)Uygunluk Belgesi

ç)Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’

d)Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’

e)Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler

*Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre birden fazla ilave belge istenebilir.

 

* 0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)
Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler

1-Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)

2-Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)

3-İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Aksam parça hariçtir. Aynı özellikteki birden fazla eşya için temsili resim olabilir. Varsa marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini gösteren kimlik etiketini gösterecektir.)

4-Teşvik Belgesi ( Eşya Grup 1 kapsamında ve Teşvik Belgesi beyan edilmiş ise)

5-Uygunluk Belgesi (Eşya Grup 2 kapsamında ise)

6-Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi (4. veya 5.’deki belgeyi sunanlar için ihtiyaridir);

a)Kapasite Raporu

b)Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme

c)Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme

ç)Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler

*Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir. 6’da sayılan belgeler konteynerler için aranmaz.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top