Search
Close this search box.

Alkollü İçki İthalatında Bandrol Uygulaması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-110 99
Konu: Alkollü İçki İthalatında Bandrol Uygulaması

 DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 20.02.2020 tarihli ve 20117910-110 99/00052406377 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımızda bahsi geçen Tarım ve Orman Bakanlığı (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı)’ nın 07.02.2020 tarihli ve E-353262 sayılı yazısına cevaben anılan Bakanlığa muhatap 21.02.2020 tarih ve 52555876 sayılı yazımızın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazımızda da belirtildiği üzere, ilgide kayıtlı yazımız uyarınca antrepolarda veya antrepo işleticilerinin antrepolarıyla aynı mahalde bulunan milli depolarında alkollü içkilerin üzerine bandrollerin uygulanması işlemlerinden dolayı antrepo işleticisinin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ya da gümrük personelinin gümrük mevzuatı bakımından bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK Yazı örneği (1 ad. 2 sayfa)

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top