Search
Close this search box.

Havayolu Transit İşlemleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 96603261-120.05.06
Konu: Havayolu Transit İşlemleri

27.03.2020 / 53513614
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:

a) Mülga Ege GTBM muhatap 11.01.2016 tarihli ve 12956749 sayılı yazımız.
b) Mülga İstanbul GTBM muhatap 23.11.2018 tarihli ve 39075375 sayılı yazımız.
c) Mülga İstanbul GTBM muhatap 05.03.2018 tarihli ve 42234622 sayılı yazımız.
ç) İstanbul GTBM muhatap 08.05.2019 tarihli ve 44145394 sayılı yazımız.
d) İstanbul GTBM muhatap 01.07.2019 tarihli ve 45575251 sayılı yazımız.
e) İstanbul GTBM 09.08.2019 tarihli ve 46785936 sayılı yazısı.
f) İstanbul ve Ege GTBM muhatap 20.09.2019 tarihli ve 47617234 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu ile ilgili olarak Türk Havayolları A.O’dan alınan 20.11.2019 tarihli, TK2019170390 sayılı ve 03.03.2020 tarihli, TK2020033743 sayılı yazılarda özetle; Ortaklıklarının Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olmak üzere iki ayrı havalimanında iki farklı operasyon modeli yürütmesi nedeniyle transit rejiminden kaynaklı oluşabilecek iş yoğunluğunun ve maliyetlerin azaltılması amacıyla; bir örneği ekli 11.01.2016 tarihli ve 12956749 sayılı ve 20.09.2019 tarihli ve 47617234 sayılı talimat yazılarımız kapsamında halihazırda Ege Serbest Bölge özelinde yürütülmekte olan transit işlemleri ile ilgili uygulamanın; Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Konya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, İstanbul Havalimanında ana kargo tesisi inşası tamamlanıncaya kadar, kargo faaliyetlerinin Atatürk Havalimanındaki mevcut tesisleri ile birlikte eş zamanlı yürütülmesi amacıyla Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasındaki taşımalarda yapılacak işlemler 14.11.2018 tarihli, 38882432 sayılı; 24.04.2019 tarihli, 43758878 sayılı ve 06.11.2019 tarihli, 48983074 sayılı Bakanlık Makamı Olurları kapsamında yürütülmektedir.
Ayrıca, mevcut uygulamada 11.01.2016 tarihli ve 12956749 sayılı mülga Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap talimat yazımızla; Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce tescil edilen ve varış idaresi olarak eşyanın yurt dışı edileceği gümrük müdürlüğü seçilen transit beyannamesi kapsamı eşyanın Adnan Menderes Havalimanına kadar karayoluyla, Adnan Menderes Havalimanından eşyanın yurt dışı edileceği havalimanına kadar ise havayoluyla ve aynı transit beyannamesi kapsamında taşınabilmesi uygun bulunmuştur.

Bu çerçevede, halihazırda gerçekleştirilen taşımalarda Adnan Menderes Havalimanında yapılacak taşıt değiştirme işlemi transit beyannamesinin 55 no.lu kutusuna kaydedilmekte ve Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğünce söz konusu kutunun altında yer alan “Yetkili Makamın Onayı” kutusu doldurulmaktadır. Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü arasında benzer şekilde gerçekleştirilen transit işlemleri de mülga Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 11.01.2016 tarihli ve 12956749 sayılı talimat yazımızda yer verilen hususlar çerçevesinde yürütülmektedir.
Öte yandan, 20.09.2019 tarihli ve 47617234 sayılı talimat yazımız ile;

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce tescil edilen ve varış gümrük idaresi olarak eşyanın yurt dışı edileceği gümrük idaresi seçilen transit beyannamesi kapsamı eşyanın;

– Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Adnan Menderes Havalimanına kadar karayoluyla;

– Adnan Menderes Havalimanından taşıt değiştirerek İstanbul Havalimanına havayoluyla sevkini müteakip,
– Söz konusu eşyanın aynı transit beyannamesi kapsamında yeniden taşıt değiştirmek suretiyle İstanbul Havalimanından Atatürk Havalimanına karayolu ile sevki suretiyle işlem yapılabilmesi için;

1- Hareket gümrük idaresi olan Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce tescilli transit beyannamesindeki rejim hak sahibinin,

a) Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ile Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü arasındaki karayolu taşımasından,

b) Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü arasındaki havayolu taşımasından,

c) İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki karayolu taşımasından, sorumlu olması ve serbest dolaşımda olmayan eşya için gümrük yükümlülüğü doğması halinde gümrük vergileri, masraflar, arızi masraflar ile kanuni faiz ve gecikme zamlarının ödenmesini garanti altına almak üzere bir teminat sunulmasının sağlanması;

2- Adnan Menderes ve İstanbul Havalimanlarında yapılacak taşıt değiştirme işlemlerinin transit beyannamesinin 55 no.lu kutusuna kaydedilmesi ve ilgili gümrük idarelerince söz konusu kutunun altında yer alan “Yetkili Makam Onayı” kutusunun doldurulması;

3- Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce tescil edilen ve Adnan Menderes ile İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüklerinde taşıt değiştirmek suretiyle yurtdışı edilmek üzere Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen transit beyannamesi kapsamı eşyanın Atatürk Havalimanına ulaşmasını müteakip Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünce yapılacak kontroller çerçevesinde transit rejiminin sonlandırılması;
suretiyle işlem tesis edilmesi uygun bulunmuştur.

Yukarıda detayları açıklanan ve halihazırda Ege Serbest Bölge özelinde yürütülmekte olan transit işlemleri ile ilgili uygulamanın; Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Konya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını teminen ilgili gümrük idaresince yapılacak işlemlere ve transit rejimi çerçevesinde rejim hak sahibinin sorumluluğuna ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir.
Bu itibarla; herhangi bir gümrük idaresince tescil edilen ve varış gümrük idaresi olarak eşyanın yurtdışı edileceği gümrük idaresi seçilen transit beyannamesi kapsamı eşyanın;

– NCTS beyanı kapsamında herhangi bir hareket gümrük idaresinden; Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Konya veya Sabiha Gökçen Havalimanlarından birine kadar karayoluyla;

– İlk aktarmanın gerçekleştirileceği (Esenboğa, Adnan Menderes, Adana, Antalya, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Konya veya Sabiha Gökçen Havalimanları) havalimanlarından birinde taşıt değiştirerek İstanbul Havalimanına havayoluyla sevkini müteakip,

– Söz konusu eşyanın aynı transit beyannamesi kapsamında yeniden taşıt değiştirmek suretiyle (ikinci taşıt değiştirme işlemi) bu kez İstanbul Havalimanından Atatürk Havalimanına karayolu ile sevki suretiyle işlem yapılabilmesi için;

1- Hareket gümrük idaresince (herhangi bir gümrük idaresi olabilir) tescilli transit beyannamesindeki rejim hak sahibinin,

a) Hareket gümrük idaresi ile ilk taşıt değiştirme işleminin gerçekleştirileceği yukarıda sayılan havalimanlarının bağlı bulunduğu gümrük idareleri arasındaki karayolu taşımasından,

b) İlk taşıt değiştirme işleminin gerçekleştirildiği havalimanlarının bağlı bulunduğu gümrük idareleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü arasındaki havayolu taşımasından,

c) İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki karayolu taşımasından, sorumlu olması ve serbest dolaşımda olmayan eşya için gümrük yükümlülüğü doğması halinde gümrük vergileri, masraflar, arızi masraflar ile kanuni faiz ve gecikme zamlarının ödenmesini garanti altına almak üzere bir teminat sunulmasının sağlanması;

2- İlk taşıt değiştirme işleminin gerçekleştirildiği havalimanlarında ve İstanbul Havalimanında yapılacak taşıt değiştirme işlemlerinin transit beyannamesinin 55 no.lu kutusuna kaydedilmesi ve ilgili gümrük idarelerince söz konusu kutunun altında yer alan “Yetkili Makam Onayı” kutusunun doldurulması;

3- Herhangi bir hareket gümrük idaresince tescil edilen ve ilk taşıt değiştirme işleminin gerçekleştirildiği havalimanlarının bağlı bulunduğu gümrük idareleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde taşıt değiştirmek suretiyle yurt dışı edilmek üzere Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen transit beyannamesi kapsamı eşyanın Atatürk Havalimanına ulaşmasını müteakip Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünce yapılacak kontroller çerçevesinde transit rejiminin sonlandırılması;
suretiyle işlem tesis edilmesi uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, NCTS beyanı kapsamında herhangi bir hareket gümrük idaresinden bu talimatımız kapsamı havalimanlarından aktarma yapılmak suretiyle İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü varışlı olacak şekilde gerçekleştirilecek transit işlemlerinin de yukarıda belirtilen çerçevede yürütülmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, transit beyannamesinde eşyanın yurt dışı edileceği gümrük idaresi Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü beyan edildiği halde operasyonel nedenlerle eşyanın İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden yurt dışı edilecek olması halinde transit beyannamesinin yapılacak kontroller çerçevesinde İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce sonlandırılması mümkündür.

Ayrıca, hareket gümrük idaresine taşımanın yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi verilmesi koşuluyla, transit rejimi kapsamında transit süre sınırının; ilgili gümrük idarelerindeki taşıt değiştirme ve aktarma işlemlerindeki geçiş süreleri de dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile belirlenen gümrük işlemlerinin yerine getirilmesinde, işlemlerin aksaklık, gecikme ve suistimal yaşanmadan mevzuata uygun şekilde sürdürülmesini teminen gerekli tüm idari tedbirlerin alınması ile konu hakkında bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top