Search
Close this search box.

Habur Gümrük Müdürlüğüne Eşya Sevkine İlişkin Tedbirler

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.99
Konu : Habur Gümrük Müdürlüğüne Eşya Sevkine İlişkin Tedbirler Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :

a) 12.03.2020 tarihli ve 96603261-120.99/00053177408 sayılı yazımız.
b) 19.03.2020 tarihli ve 96603261-120.99/00053375331 sayılı yazımız.
c) 23.03.2020 tarihli ve 96603261-120.99/00053430793 sayılı yazımız.
ç) 24.03.2020 tarihli ve 96603261-120.99/00053448145 sayılı yazımız.

COVID-19 salgını nedeniyle Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısında giriş ve çıkışlara ilişkin alınmış olan tedbirlerin söz konusu gümrük kapısında yurt dışı çıkış yönlü sıkışıklığa sebebiyet verdiği anlaşıldığından; ilgide kayıtlı yazılarımız ile, Habur Gümrük Müdürlüğüne yapılacak sevklerin, Habur Gümrük Kapısındaki yığılmaları engelleyecek ve söz konusu kapının daha etkin kullanılmasını temin edecek şekilde yapılmasına yönelik bir takım tedbirler alınmıştı.

Konuya ilişkin olarak yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu gümrük kapısında yaşanan yoğunlukların azaltılmasını ve şoförlerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesini teminen; Kapıkule Gümrük Müdürlüğü haricindeki diğer hareket/giriş gümrük idarelerinden ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlar ile frigorifik araçlarla taşınan bozulabilir gıda maddeleri hariç diğer eşyanın 07.04.2020 tarihi saat 23:59’a kadar Habur Gümrük Müdürlüğüne sevkine izin verilmemesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top