İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

02.04.2020 Tarihli 31087 Sayılı Resmi Gazete 

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2009

27289

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/8/2009

27311

2-

13/3/2012

28232

3-

23/1/2013

28537

4-

22/8/2013

28743 (Mükerrer)

5-

5/9/2014

29110

6-

4/2/2015

29257

7-

1/4/2015

29313

8-

18/11/2015

29536

9-

3/9/2016

29820

10-

16/11/2016

29890

11-

28/12/2016

29932

12-

29/4/2017

30052

13-

10/5/2017

30062

14-

18/8/2017

30158

15-

7/9/2017

30173

16-

11/11/2017

30237

17-

30/12/2017

 30286 (Mükerrer)

18-

27/4/2019

30757

19-

8/3/2020

31062

 

image_pdfimage_print