02.04.2020 Tarihli 31087 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P. Eşya Tanımı CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton*)
1204.00.90.00.00 Diğerleri 1.200
1205.10.90.00.00 Diğerleri 1.000
1205.90.00.00.00 Diğerleri 1.000
1206.00.91.00.19 Diğerleri 450 (1)(2)

1206.00.99.00.19

Diğerleri

450 (1)(2)
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 600
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 850
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.000(3)
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 1.100

*Ton: Brüt ağırlık

(1) Yalnız kabuksuzlar için dönem ayrımı olmaksızın 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.

(2) 1-Şubat -30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde 380 ABD Doları/Ton uygulanır.

(3) 1 Şubat – 30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde 800 ABD Doları/Ton uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2009

27289

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/8/2009

27311

2-

13/3/2012

28232

3-

23/1/2013

28537

4-

22/8/2013

28743 (Mükerrer)

5-

5/9/2014

29110

6-

4/2/2015

29257

7-

1/4/2015

29313

8-

18/11/2015

29536

9-

3/9/2016

29820

10-

16/11/2016

29890

11-

28/12/2016

29932

12-

29/4/2017

30052

13-

10/5/2017

30062

14-

18/8/2017

30158

15-

7/9/2017

30173

16-

11/11/2017

30237

17-

30/12/2017

 30286 (Mükerrer)

18-

27/4/2019

30757

19-

8/3/2020

31062

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.