Search
Close this search box.

Antrepolarda ve Geçici Depolama Yerlerinde Yangına Tedbir

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 35306922-100
Konu : Antrepolarda ve Geçici Depolama
Yerlerinde Yangına Karşı Tedbir
Alınması

17.07.2020/55927991
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 16.07.2020 tarihli ve 55890718 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazılarında; geçici depolama yerleri ve antrepolarda muhtemel yangın, patlama vb. durumlarda büyük ekonomik kayıplar yaşanabileceğinden, söz konusu durumlarla ilgili olarak antrepolarda ve geçici depolama yerlerinde gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği,

20.11.2017 tarihli, 29654609 sayılı yazıları ile parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip antrepolara konulmasına azami özen gösterilerek, yapılacak kontrollerde bu hususa riayet etmediği tespit edilen antrepolara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi yönünde talimatın verildiği,

Geçici depolama yeri ve antrepoya alınması bakımından özellik gösteren eşya listesinin Gümrük Yönetmeliği EK-62’de yer aldığı, söz konusu eşyanın geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda nasıl depolanacağı hususlarına, Gümrük Yönetmeliğinin 81 ve 330 uncu maddelerinde açıklık getirildiği belirtilerek,

Bu çerçevede, geçici depolama yeri ve antrepoya alınması bakımından özellik gösteren eşya ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 81 ve 330 uncu maddeleri kapsamında işlem yapılmasına azami özen gösterilerek yapılacak kontrollerde bu hususa riayet etmediği tespit edilen geçici depolama yerleri ve antrepolara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi; ayrıca antrepo ve geçici depolama yeri işleticilerine, yangın, patlama vb. durumlara karşı gerekli önlem ve tedbirleri almaları yönüyle bildirimde bulunulmasının gerekmekte olduğu, bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ceylan ER
Bölge Müdürü

Ek: Yazı örneği

Dağıtım:
Adana Gümrük Müdürlüğüne
Botaş Gümrük Müdürlüğüne
İncirlik Gümrük Müdürlüğüne
Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğüne
Mersin Gümrük Müdürlüğüne
Taşucu Gümrük Müdürlüğüne
Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 60805799-131.99
Konu : Antrepolarda ve Geçici Depolama
Yerlerinde Yangına Karşı Tedbir
Alınması

17.07.2020/55948068
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüzün 17.07.2020/55927991 tarih/sayılı yazıları ve eki Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2020/55890718 tarih/sayılı yazılarında özetle; geçici depolama yerleri ve antrepolarda muhtemel yangın, patlama vb. durumlarda büyük ekonomik kayıplar yaşanabileceğinden, söz konusu durumlarla ilgili olarak antrepolarda ve geçici depolama yerlerinde gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği,

Makamlarının 20.11.2017/29654609 tarih/sayılı yazıları ile parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip antrepolara konulmasına azami özen gösterilerek, yapılacak kontrollerde bu hususa riayet etmediği tespit edilen antrepolara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi yönünde talimat verildiği,

Geçici depolama yeri ve antrepoya alınması bakımından özellik gösteren eşya listesi Gümrük Yönetmeliği EK-62’de yer aldığı, söz konusu eşyanın geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda nasıl depolanacağı hususlarına, Gümrük Yönetmeliğinin 81 ve 330 uncu maddelerinde açıklık getirildiği belirtilerek,

Antrepoya ve geçici depolama yerine alınması bakımından özellik gösteren eşya ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 81 ve 330 uncu maddeleri kapsamında işlem yapılmasına azami özen gösterilerek yapılacak kontrollerde bu hususa riayet etmediği tespit edilen geçici depolama yerleri ve antrepolara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi; ayrıca antrepo ve geçici depolama yeri işleticilerine, yangın, patlama vb. durumlara karşı gerekli önlem ve tedbirleri almaları yönüyle bildirimde bulunulması talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla; parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip yerlere konulması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi,

Diğer taraftan firmanıza/kurumunuza ait Müdürlüğümüz denetiminde faaliyet gösteren antrepo ve geçici depolama yerlerinde yangın, patlama..vb durumlara karşı gerekli önlem ve tedbirlerin alınması gerekmekte olup, aksi takdirde mer’i mevzuat gereğince işlem tesis edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mahmut BERKLİ
Gümrük Müdürü

Dağıtım:
Gereği: 
-Antrepo İşleticisi firmalar.
(Gerekli bildirimin yapılmasını teminen Mersin Gümrüklü Antrepocular Derneği.)
-Geçici Depolama Yeri işleticisi firmalar/kurum.

Bilgi:
-Antrepolarda Görevli YGM’ler/Yardımcıları
(Gerekli bildirimin yapılmasını teminen Mersin Güm. Müş. Derneği)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top