Search
Close this search box.

Ayniyat Tespiti – Korona Virüs Kapsamı İşlemler

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-72093537-134.99-
Konu : Ayniyat Tespiti – Korona Virüs Kapsamı İşlemler

03.03.2022 / 72028970
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.04.2020 tarihli, 53902395 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla dünyada ve ülkemizde yaşanan “Korona Virüs” salgını nedeniyle, gümrük idarelerinde temasın azaltılması ve gümrük işlemlerinin bu yeni durum kapsamında gerçekleştirilmesine dönük önlemlerin alınması gerekliliği kapsamında geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta, gümrük idarelerinde yapılacak ayniyat tespit işlemlerinde temasın azaltılmasına yönelik eşyanın tamamının fiziki kontrolü gerektiren zorunlu durumlar dışında sadece ayniyat tespiti için kırmızı hatta yönlen dirilmemesi, bu çerçevede, ayniyat tespit işlemlerinin fatura bilgileri, fotoğraf, seri no vb. belge/bilgiler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, yapılan işlemlere ilişkin BİLGE sisteminde beyanname üzerinde gerekli meşruhatın düşülmesi talimatlandırılmıştı.

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan yeniden değerlendirme sonucunda; yükümlülere yönelik pandemi nedeniyle alınan bir tedbir olmaması nedeniyle ilgi yazımız yürürlükten kaldırılmış olup işlemler mevzuat dahilinde yerine getirilecektir.

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top