Search
Close this search box.

Bitkisel Yağların İhracatı Hakkında

Kaydet
Kapat

 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801 -305.04.02.02-5291266
Konu : Başlamış İşlemler ve Dahilde İşleme
Rejimi Kapsamında Yapılacak Bitkisel Yağların İhracatı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.03.2022 tarihli ve E-21817801-305.04.02.02-4799690 sayılı yazımız.

Bilindiği özere ilgide kayıtlı yazılarımız ile; bazı bitkisel yağların (Soya Yağı, Ayçiçek Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonları) ihracatlarının geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek bu ürünler için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi ve ürünlerin ülkeden çıkışına izin verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bakanlık Makamı’ndan alınan 15.04.2022 tarih ve 5265768 sayılı olur ile; Kısıtlamaya konu ürünlerin yurtiçi arz durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda;

  1. Kısıtlamanın uygulandığı 09.03.2022 tarihinden önce Ticaret Bakanlığı’na İhracat başvurusunda bulunulmuş ve gümrük beyannamesi açılmış “Soya Yağı, Ayçiçek Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonları”na.
  2. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek “Soya Yağı, Ayçiçek Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonları”na.

Bitki Sağlık Sertifikası/Sağlık Sertifikası düzenlenmesi ve ülkeden fiilen çıkışına izin verilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
81 İl Müdürlüğüne
Tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top