20.08.2021 Tarihli 31574 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/9)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/35)

MADDE 1 – 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nin Ek-1’inde yer alan “Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları” ürün grubuna ait satır ile “Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler” ürün grubuna ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İçindekiler

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları, Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESİGN
Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (ENERJİ ETİKETLEMESİ)

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan ve sıra numaraları ile belirtilen GTİP’lere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

77
8418.50.19.00.00
Diğerleri
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
 
85
8421.12.00.00.11
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
86
8421.12.00.00.19
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
87
8422.11.00.00.00
Evlerde kullanılanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
88
8422.19.00.00.00
Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
89
8422.20.00.00.00
Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
 
177
8450.11.11.00.00
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
178
8450.11.19.00.00
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
179
8450.11.90.00.00
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
180
8450.12.00.00.00
Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
181
8450.19.00.00.11
Elektrikli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
182
8450.19.00.00.19
Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
183
8450.20.00.00.00
Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
 
185
8451.21.00.00.11
Evlerde kullanılanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
186
8451.21.00.00.19
Diğerleri
Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
187
8451.29.00.00.00
Diğerleri
Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
 
346
8528.52.91.00.00
Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
347
8528.52.99.00.00
Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
348
8528.59.00.00.00
Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
 
351
8528.72.20.00.00
Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
352
8528.72.30.00.00
İçinde resim tüpü olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
353
8528.72.40.00.00
Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
354
8528.72.60.00.00
Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
355
8528.72.80.00.00
Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)
LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan ve sıra numaraları ile belirtilen GTİP’lere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

276
8504.40.84.90.00
Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)
LVD, EMC
277
8504.40.88.90.00
Diğerleri  (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)
LVD, EMC

MADDE 4 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2020
31351 (4. Mükerrer)

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız