Search
Close this search box.

Coronavirüs Tedbirleri – Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.01.01
Konu : Coronavirüs Tedbirleri – Onaylanmış
Kişi Statü Belgelerinin Yenilenmesi

01.04.2020 / 53618064
DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında onaylanmış kişi statü belgelerinin yenilenmesi ile ilgili Bakanlık Makamından alınan 31.03.2020 tarihli ve 53598775 sayılı Onay ekte gönderilmektedir.

Bu bağlamda, 31.3.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan ve geçerliliği 30/6/2020 tarihine kadar sona erecek olan statü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak;

– Söz konusu statü belgelerine, herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, 90 gün ilave süre tanınmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması,

– Söz konusu süre uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz sonuçlanmamış statü belgeleri için de inceleme sonuçlanmadan uygulanması, inceleme sonuçlandığında ise inceleme sonucuna göre işlem yapılması, gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kerem EROL
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: Onay Örneği

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.01.01
Konu : Coronavirüs Tedbirleri Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Yenilenmesi

31.03.2020 / 53598775
BAKANLIK MAKAMINA

Malumları olduğu üzere, 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No: 1) 13 üncü maddesi uyarınca statü belgelerinin geçerlilik süresi iki yıl olup belgenin yenilenmesi için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, statü belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik bitiş tarihine dört aydan az bir süre kaldığında gerekli belgeler ile yenileme başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmekte olup yenileme başvurusu yapılmayıp statü belgesinin geçerliliği sona erdiğinde, firmalar belge kapsamındaki kolaylıkların hiçbirinden faydalanamamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınının onaylanmış kişi statü belgesine haiz firmaları faaliyetlerini bir süreliğine veya kısmen askıya alma dahil önlemler almaya yönelttiği bilinmekte ve bu firmaların statü belgesi için gerekli belgeleri temin etmekte zorlanacakları yönünde bilgiler edinilmektedir.
Bahsi geçen olumsuz koşullar göz önünde bulundurulduğunda, firmalarla gerekli işbirliğinin sağlanmasına olanak verilmesini, temasın en aza indirilmesini ve gümrük işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesini teminen, onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine ait, 31.3.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan ve geçerliliği 30.6.2020 tarihine kadar sona erecek olan statü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak;

– Söz konusu statü belgelerine, herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, 90 gün ilave süre tanınmasının,

– Söz konusu süre uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz sonuçlanmamış statü belgeleri için de inceleme sonuçlanmadan uygulanması, inceleme sonuçlandığında ise inceleme sonucuna göre işlem yapılmasının, uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Takdir ve tensiplerinize arz olunur.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

OLUR

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top