T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-140.04
Konu : TİTCK Ön İzin Başvurularının
Elektronik Olarak Yapılmaya Başlanması

02.04.2020 / 53649468
DAĞITIM YERLERİNE

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan alınan 01.04.2020 tarihli ve E.81632 sayılı yazıda özetle; 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler), Tulum (Koruyucu İş Elbisesi), Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler) ve Gözlük (Koruyucu Gözlükler) ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen Tıbbi ve Cerrahi Maske ve Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven isimli ürünlerin ihracatının Kurumları iznine bağlanmış olduğu; bu minvalde söz konusu ürünlerin ihtacatına ilişkin ön izin başvurularının elektronik olarak yapılmasına yönelik Kurumları tarafından yapılan çalışmaların 27.03.2020 itibari ile tamamlanabildiği; çalışmanın tamamlanmasına müteakip ön izin başvurularının elektronik ortamda alınmaya başlanmış olduğu ve söz konusu tarihten önce yapılan başvurulara istinaden verilmiş izinlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilmiş resmi yazıya göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikRusya Federasyonu Sınır Kapıları Geçici Olarak Kapatılması
Sonraki İçerikCoronavirüs Tedbirleri – Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri