Search
Close this search box.

Rusya Federasyonu Sınır Kapıları Geçici Olarak Kapatılması

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 21558579-724.01[GGM-RU]

Konu : Rusya Federasyonu Sınır
Kapılarının Geçici Olarak Kapatılması

02.04.2020 / 53661202
DAĞITIM YERLERİNE

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan 01.04.2020 tarihli ve 53611672 sayılı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan 29.03.2020 tarihli ve 53558350 sayılı yazıdan bahisle, Rusya Federasyonu tarafından alınan 27.03.2020 tarihli ve 763 sayılı Karara göre koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, Rusya-Belarus sınırının kara kısmı da dahil olmak üzere tüm Rus sınır kapılarının (kara, yaya, demiryolu, nehir ve karma sınır kapıları) 30.03.2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtilmekte, anılan kararın uygulanmasına yönelik olarak Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından yapılan 29.03.2020 tarihli açıklamada söz konusu kararın uluslararası karayolu yük taşımacılığını durdurmayacağı hususunun ifade edildiği aktarılmakta ve Rusya Federasyonu’nda koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele etmeyi amaçlayan tedbirlerin uygulanması bağlamında dış ekonomik faaliyetin istikrarını sağlayacak yasal normların pratik uygulaması hakkında ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla merkezi ve yerel gümrüklerde oluşturulan yardım hattı numaralarının listesi iletilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sinan AKYÜZ
Daire Başkanı

Ek: 1 adet yazı ve ekleri
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 57875857-724.01.01
Konu : Rusya Federasyonu Sınır
Kapılarının Geçici Olarak Kapatılması

01.04.2020 / 53611672
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan 29.03.2020 tarihli ve 53558350 sayılı bir örneği ekli yazıda, Rusya Federasyonu tarafından alınan 27.03.2020 tarihli ve 763 sayılı Karara göre koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Rusya-Belarus sınırının kara kısmı da dahil olmak üzere tüm Rus sınır kapılarının (kara, yaya, demiryolu, nehir ve karma sınır kapıları) 30.03.2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılmasının kararlaştırıldığı ifade edilerek, anılan kararın uygulanmasına yönelik olarak Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından yapılan 29.03.2020 tarihli açıklamada söz konusu kararın uluslararası karayolu yük taşımacılığını durdurmayacağı hususunun ifade edildiği aktarılmaktadır.

Yazıda devamla, Rusya Federasyonu’nda koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele etmeyi amaçlayan tedbirlerin uygulanması bağlamında dış ekonomik faaliyetin istikrarını sağlayacak yasal normların pratik uygulaması hakkında ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla merkezi ve yerel gümrüklerde oluşturulan yardım hattı numaralarının listesi iletilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Hüsnü DİLEMRE
Genel Müdür V.

Ek: Yazı örneği (2 sayfa)

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top