Search
Close this search box.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.03
Konu : Coronavirüs Tedbirleri
Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları

02.06.2020/54657156
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 23.03.2020 tarihli ve 52856264-106.03/00053417507 sayılı yazımız.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla ilgide kayıtlı yazımız ile iletilen Genel Müdürlüğümüzce alınan önlemlere ilişkin 20.03.2020 tarihli ve 53406969 sayılı yazı kapsamında, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36, 158 ve 159 uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin süreler durdurulmuş veya başlatılmamıştır.

Söz konusu yazı kapsamında yukarıda sayılan maddelerde yer alan yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım /Gereği: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi:
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Yased Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Müsiad Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top