Temassız Ticaret

Temassız Ticaret

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-161.99
Konu: Temassız Ticaret

DAĞITIM YERLERİNE

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde yaşanmakta olan Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler ile gümrük idarelerinde insan ve evrak hareketliliğinin minimuma indirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; gümrük işlemleri nedeniyle gümrük idarelerinde yükümlülerin geçireceği zamanın azaltılması ve ticaretin aksamamasını teminen sarı hattan kırmızı hatta çevirilen gümrük beyannamelerinde, yükümlünün Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine anlık bildirim gönderilmesini sağlayacak olan güncelleme gerçekleştirilerek 04/05/2020 tarihi itibariyle devreye alınmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print