Diş Fırçası ile Mensucattan Mamul Saç Tokasının Teslim Ve İthalinde Uygulanması Gereken KDV Oranı Hakkında

Diş Fırçası ile Mensucattan Mamul Saç Tokasının Teslim Ve İthalinde Uygulanması Gereken KDV Oranı Hakkında

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV_ÖTV Grup Müdürlüğü

12.08.2020

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.591420
Konu : 9603.21.00.00.19 GTİP numaralı diş fırçası ve
6217.10.00.00.19 GTİP numaralı mensucattan
mamul saç tokası tesliminde KDV oranı

İlgi : a) 29/05/2019 tarih ve 1826422 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
b) 10/06/2019 tarih ve 468066 sayılı yazımız.
c) 12/06/2019 tarih ve 1912772 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
ç) 02/07/2019 tarih ve 536036 sayılı yazımız.

İlgi (c)’de kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 9603.21.00.00.19 Gümrük İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen elle kullanılan diş fırçası ile 6217.10.00.00.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen lastikten ya da kumaştan mamul saç tokası ticari isimli ürünlere uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin;

– (B/4) üncü sırasında, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,”,

– (B/5) inci sırasında, “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,”

sayılarak bu malların KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Aynı BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırasında ise TGTC’deki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibarıyla belirlenen tıpta, cerrahide, dişçilikte, veterinerlikte ve eczacılıkta kullanılan bazı mallar sayılmış, bu mallara %8 oranında KDV uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre;

– TGTC’nin 9603.21.00.00.19 GTİP numarasında (önceki GTİP numarası 9603.21.00.00.00) sınıflandırıldığı belirtilen elle kullanılan diş fırçası, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B/22) nci sırasında sayılan mallar arasında yer aldığından, bu ürünün ithal ve tesliminde %8 oranında,

– TGTC’nin “6217.10.00.00.19 Diğerleri” GTİP numarası kapsamındaki eşyalar arasında yer aldığı belirtilen, lastikten ya da kumaştan mamul saç tokası olarak isimlendirilen eşyanın;

— Anılan BKK eki (II) sayılı listenin (B/5) inci sırası kapsamında değerlendirilmesi gereken, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş her nevi mensucat, vatka, keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucattan hazırlanmış olanlarının ithal ve tesliminde  %8 oranında,

— Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) üncü sırasında sayılan maddelerden imal edilmemiş olanlarının ithal ve tesliminde ise genel oranda (%18)

KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print