Search
Close this search box.

Düz Cam Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulaması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-502.02
Konu : Düz Cam Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulaması

28.02.2020 / 52780691
DAĞITIM YERLERİNE

Düz cam ürünleri ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.02.2020 tarihli, 52690853 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Halit HANOĞLU
Genel Müdür V.

EK: 1 adet yazı

DAĞITIM:
Gereği: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Bilgi: İthalat Genel Müdürlüğü


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : 17752354-502.02
Konu : Düz Cam Ürünleri ithalatında Gözetim Uygulaması

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, 22.2.2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) çerçevesinde 70.04, 70.05, 70.06 ve 70.07 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTİP) yer alan düz cam ürünlerinin birim kıymetleri 0,50-0,70 ABD Doları/kg’ın altında olanlarının ithalatında gözetim uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ, yayımını takip eden 10 uncu gün (03.03.2020) yürürlüğe girecektir.

Diğer yandan, 12.9.2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7) kapsamında aşağıda yer alan tabloda belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarındaki (GTİP) çeşitli düz cam ürünlerinin belirtilen kıymetlerin altında birim kıymete haiz olanlarının ithalatında halihazırda gözetim uygulanmaktadır.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)

7007.11.10.00.11 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları

7007.11.10.00.12 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı 4 tabakası olan bombeli emniyet camları

7007.11.10.00.19 Diğer düz emniyet camları

7007.11.10.00.29 Diğer bombeli emniyet camları

7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar

7007.21.20.00.29 Diğerleri 4,5

7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar

7007.21.20.00.39 Diğerleri

Bu itibarla, 2010/7 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan GTİP’lerin ithalatında gözetim uygulanması sırasında, anılan Tebliğ’de belirtilen 4-4,5 ABD Doları/kg arasında değişen birim kıymetler esas alınacak olup söz konusu Tebliğ kapsamında yer almayan, ancak 70.07 GTP’i altında bulunan diğer GTİP’ler için 2020/1 Sayılı Tebliğ‘de belirtilen 0,70 ABD Doları/kg birim kıymet üzerinden gözetim uygulanacaktır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayın.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top