12.03.2021 Tarihli 31421 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3637

Ekli “Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

11 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Resmi Yazının Orjinal Nüshasını Görmek İçin Tıklayınız.