Search
Close this search box.

E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-80571967-155.99-
Konu : E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk

19.04.2022 / 74015601
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 05.06.2020 tarihli ve 54784013 sayılı yazımız.
b) 08.11.2021 tarihli ve 68855706 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda özetle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca yapılacak geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilebildiği Geri Verme – Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı, anılan sisteme BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlanabileceği;

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin devreye alındığı, Bakanlığımız web sayfasında yer alan “https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi ya da “e-devlet şifresi” ile Sisteme erişimin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak; Bakanlığımız ve TÜRKSAT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yukarıda adı geçen sistemlerin e-Devlet Platformuna entegrasyonu tamamlanmıştır.

Bu itibarla, ilgi yazılarımız konusu, Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine 19.04.2022 tarihi itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanması mümkün olup söz konusu hizmetlere ilişkin erişim adresleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi ve konu ile ilgili olarak üyelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Hizmet Adı     : Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama
Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-6490

Hizmet Adı     : Gümrük Geri Verme Kaldırma Başvuru Sistemi
Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-verme-kaldirma-basvuru-sistemi-6491

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top