T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III)

Sayı : E-82690061-220.02-93752
Konu : E-Fatura

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : 07.06.2022 tarihli ve 2812 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınızdan, üyelerinizden gelen başvurulardan özellikle Gümrük işlemlerinde, son zamanlarda e-Fatura sisteminde sorunlar yaşandığı belirtilerek dış ticaret işlemlerinde ihracatta aksamaya neden olan sistemsel sorunların çözümü için gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; son zamanlarda e-Belge zorunluluk kapsamına alman mükellef sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artışın e-Belge sistemlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden olduğu ve özellikle ihracat işlemlerinde bazen gecikmelere yol açtığı tarafımızca da gözlenmiştir. Bu sorunun çözülmesi için Başkanlığımızca gerekli teknik geliştirmeler yapılmış olup teknik alıcısı ‘‘Ticaret Bakanlığı” olarak belirlenmiş olan e-Faturaların (ihracat e-Fatura ve yolcu beraberi e-Fatura) gönderiminde hızlanmayı sağlamak ve aksaklıkları en aza indirmek amacıyla 17/06/2022 tarihi itibari ile gerekli güncellemeler yapılmış ve bahsi geçen fatura tipleri için kuyruk yapısı farklılaştırılmıştır.

Buna göre, yapılan teknik güncellemeler sonrası özellikle ihracat faturalarının gönderiminde Başkanlığımız kaynaklı soru ve sorunların önemli ölçüde azaldığı tetkik edilmiş olup bundan soması içinde benzer sıkıntıların çıkmaması adına süreç Başkanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özkan ERGÜDEN
Gelir İdaresi Grup Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.