Search
Close this search box.

Ukraynadan Yapılacak Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatı Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801 -320.03.02-6605491
Konu : Ukrayna’dan Yapılacak Bitki ve Bitkisel
Ürünlerin İthalatı Hk

17.08.2022/6605491
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 06.03.2022 tarihli ve E-21817801-010.07.01-4729640 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda. Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla 03 Mart 2022 tarih ve 31767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5251 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında. Ukrayna’ya yönelik söz konusu operasyon sona erene ve yetkili otorite tarafından Bitki Sağlık Sertifikaları yeniden düzenleninceye kadar. Ukrayna’dan ülkemize girişi yapılmak islenen ürün sevkiyatları için gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler hakkında bilgilendirme yapılmıştı.

Ancak. Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servisinden elektronik posta aracılığıyla alınan mektuplarda; Ukrayna’dan bazı gemilerle taşınan ürün sevkiyatlarının Bitki Sağlık Sertifikası olmaksızın onaylanmaksızın Ren Denizi ticaret limanından ayrıldığı ve ülkemize sunulan Ukrayna Bitki Sağlık Sertifikasının sahte olduğuna dair varsayımlarda bulunulduğu bildirilmektedir.

Bu nedenle, ithal edilmek istenen ürünlere ait sertifikalarda sahteciliğe engel olunması, ürünlerin mevzuatımız gereği Bitki Sağlık Sertifikası/ Sağlık Sertifikası beraberinde gelmesi gerektiği hususları değerlendirildiğinde 01.09.2022 tarihi ve bu tarihinden itibaren yola çıkacak olan sevkiyatlarda Bitki Sağlık Sertifikası. Sağlık Sertifikası vb. belgelerin aranması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Durali KOÇAK
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: 06/03/2022 tarihli E-218)7801-010.07.01-4729640 sayılı yazımız. (2 Sayfa)

Dağıtım:
Zirai Karantina Müdürlükten
İthalata Yetkili il Tarım ve Orman Müdürlükleri
Bartın Valiliğine
(Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top