T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.01
Konu : Elektronik Belgeler – Ukrayna

10.06.2020/54899463
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 27.04.2020 tarihli ve 16934678-730.07/00054047714 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımızda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret Bakanlığı tarafından tüm menşe belgelerinin dijital olarak düzenleneceği ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede Ukrayna Gümrük İdaresinden de tarafımıza bildirimde bulunulmuş olup, elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin güncellenen ülke listesi ilişikte gönderilmektedir.

Ukrayna yetkili makamları tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin origin@customs.gov.ua e-posta adresinden doğrulanması mümkündür.

Bilgileri ile yukarıda belirtilen elektronik menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikElektronik Menşe Şahadetnamesi – Tayland Hakkında Yazı
Sonraki İçerikUBAK İzin Belgesi Kontrolleri Hakkında Yazı