UBAK İzin Belgesi Kontrolleri – Gümrükler Genel Müdürlüğü

UBAK İzin Belgesi Kontrolleri – Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.01.04.01
Konu : UBAK İzin Belgesi Kontrolleri

22.06.2020 / 55170148
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 02.04.2020 tarihli ve 96603261-120.01.04.01/00053660479 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusuna ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 19.06.2020 tarihli ve E.33245 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

 EKLER:
1 adet yazı

 DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print