T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-180.05
Konu : Elektronik Menşe
Şahadetnamesi-Tayland

16.06.2020 / 55046489
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 10.06.2020 tarihli ve 54899463 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Ukrayna Gümrük İdaresi tarafından tüm menşe belgelerinin dijital olarak düzenleneceği ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bildirim doğrultusunda elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ilişkin güncellenen listenin bir örneği ilişikte gönderilmekte olup, söz konusu ülkenin yetkili makamları tarafından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elektronik olarak düzenlenecek menşe şahadetnameleri http://verify.dft.go.th adresinden doğrulanabilecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.