T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 18723479-153.16
Konu : Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti

GENELGE (2020/7)
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 03.05.2019 tarihli ve 43989855 sayılı yazımız.

25.02.2020 tarihli 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar” uyarınca, sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaklanmış olup, ithali yasaklanan söz konusu eşyanın, yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu çerçevede, sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamullerini taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar için 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında herhangi bir muafiyet uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 18 yaşını doldurmuş yolcuların beraberinde bulunan ve karar kapsamında olan,

– Yolcuların hali hazırda kullanmakta olduğu bir adet elektronik sigara,

– Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamullerini taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamulün; 200 adete kadar ısıtılan tütün mamulü veya toplamda 30 ml’yi aşmamak üzere kartuş ya da solüsyon veya 10 adete kadar tek kullanımlık elektronik sigara ile sınırlı olmak üzere, girişine izin verilir.

-Yolcuların yanında getirdikleri ve yukarıda belirtilen miktarları aşan eşya, yolcunun yurt dışı çıkışında teslim edilmek üzere yolcu beraberi eşya ambarına alınır. Süresi içerisinde sahibince teslim alınmayan eşya gümrük idaresince imha edilir.

Ayrıca, kara ve denizyolu ile ülkemize giriş yapacak transit yolcular için de yukarıda yer verildiği şekilde işlem tekemmül ettirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, ülkemizden havayolu ile transit geçecek yolcular için yolcu eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine girişi söz konusu olmayacağından bir kısıtlama bulunmamaktadır.

İlgide kayıtlı yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ruhsan PEKCAN
Bakan

Dağıtım: 
-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.